Translation

Reiseliv og språk 2

 

Forord til boken:

Kjære leser

Om du er elev på Reiseliv og språk 2, har du allerede et år bak deg der du blant annet fikk innføring i språkbruk, kulturkunnskap og interkulturell kompetanse i et internasjonalt reiselivsmarked. Vi la i førsteårsboka spesiell vekt på utfordringene knyttet til å utvikle bærekraftige reiselivsprodukt og betydningen av samarbeid og kunnskapsdeling for å skape et helhetlig reiselivsprodukt. 

I Reiseliv og språk 2 legger læreplanen størst vekt på kulturelle og språklige erfaringer knyttet til forskjellige geografiske områder med fokus på interkulturell forståelse, reiselitteratur, formidling og ulike reisefaglige emner.

Vi har i all hovedsak fulgt den strukturen som læreplanen legger opp til. Når det gjelder formidling, har vi tillatt oss å sette fokus på reiselivsjournalistikk. På denne måten håper vi at du ikke bare får brukt fremmedspråkene dine, men også morsmålet, til å reflektere, tolke og formidle egne inntrykk og reiseopplevelser.

Læreplanmålet som er knyttet til å presentere ved hjelp av digitale verktøy er utelatt da de fleste skoler og skoleiere har gjort tverrfaglige valg med hensyn til programvare og brukerplattformer.

Dette har vært et krevende bokprosjekt, først og fremst fordi det meste rundt faget er nytt og uprøvd. Gode brukerinnspill har gitt oss anledning til å gå en ny runde med oss selv og faglig konsulent når det gjelder både profil og innhold.

Lykke til med Reiseliv og språk 2!

Kyrre Romuld
Siv Sandøy
Anne Løschbrandt
Hilde Kvamsås Aa

Login

Logg inn via eportal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern